Categories
ข่าว

สมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ชี้ชัดให้ลดเงินเดือนได้ถึงลีกเปิดเท่านั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชี้แจงกรณีที่ สมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ (PFA)

ได้ยื่นหนังสือสอบถามเกี่ยวกับแนวทางลดเงินค่าตอบแทนภายในสโมสรลง 50 เปอร์เซ็นต์ จากการที่ศึกไทยลีกต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เพราะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หลายวันก่อน ตัวแทนของพีเอฟเอ ได้ยื่นหนังสือไปยังสมาคมฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการปรับลดเงินค่าจ้าง, การปรับปรุงสัญญา รวมถึงรายละเอียดเรื่องระยะเวลา และกำหนดการเปิด-ปิดตลาดซื้อขายนักเตะ ในช่วงที่ต้องการปรับเปลี่ยนห้วงเวลาใหม่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ล่าสุดวันนี้ ทางสมาคมฯ ได้ตอบคำถามชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า มติในที่ประชุมสโมสรไทยลีก 1 และ 2 ได้ยึดถือตามแนวทางที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ มอบไว้ให้แก่ประเทศสมาชิก ที่ระบุให้มีการเจรจาสัญญากับนักกีฬา

 ในการปรับลดค่าจ้างระหว่างที่ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น เป็นสัญญาเฉพาะกาล ซึ่งกรอบระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อกลับมาแข่งขันใหม่ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของโรค และนโยบายของรัฐในแต่ละประเทศ

อย่างไรก็ดี สมาคมฯ ขอเรียนว่าข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม (ข้อบังคับ) และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ (ระเบียบ) ของบริษัท ไทยลีก จำกัด (ไทยลีก) มิได้ให้อำนาจสมาคมและไทยลีก ก้าวล่วงเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสั่งการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดค่าตอบแทนตามสัญญาระหว่างสโมสรสมาชิกกับนักกีฬาและหรือเจ้าหน้าที่ทีมได้และสมาคมกับไทยลีกมิได้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาด้วย

vxbet365

ความผูกพันระหว่างสโมสรสมาชิกกับนักกีฬาและหรือเจ้าหน้าที่ทีมเป็นไปตามนิติกรรมสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งสโมสรสมาชิกแต่ละแห่งทำไว้กับนักกีฬาและหรือเจ้าหน้าที่ทีมเป็นรายๆไปอาจมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายหรือแตกต่างกันก็ได้ ไม่มีข้อบังคับและระเบียบกำหนดไว้เป็นการตายตัว

สำหรับกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในช่วงเวลานี้ได้ ผลกระทบใดๆ ที่เกิดมีขึ้นกับสโมสรสมาชิก, นักกีฬาและหรือเจ้าหน้าที่ทีมด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรตกลงร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

เหตุที่เกิดขึ้นมิใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มิใช่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญา แต่เป็นเหตุแห่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ ตามกฎหมายถือเป็นเหตุสุดวิสัย ผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายต้องยอมรับในผลกระทบนั้นและผลกระทบมิได้มีหรือเกิดขึ้นเฉพาะแต่กับสโมสรสมาชิก, นักกีฬาและหรือเจ้าหน้าที่ทีมเท่านั้น แต่สมาคมฯ และไทยลีกก็ไม่เว้น 

และผลกระทบมิได้เกิดขึ้นกับประเทศไทย เพียงประเทศเดียว อุบัติภัยครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบกับสโมสรสมาชิก, นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมทั่วโลก รวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลและฝ่ายจัดการแข่งขันของประเทศทั่วโลก รวมถึงกีฬาชนิดอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายจึงต้องเจรจาหาทางออกในเรื่องสัญญาและค่าตอบแทนร่วมกัน โดยข้อตกลงที่ได้ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์และตามแต่คู่สัญญาจะเห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ได้กำหนดมาตรการหรือแนวทาง เพื่อเปิดโอกาสให้สโมสรและนักกีฬาได้สามารถเจรจาหาทางออกเรื่องสัญญาและค่าตอบแทนร่วมกัน อาทิ การปรับปรุงวันสิ้นสุดของสัญญาโดยขยายออกไปจนถึงวันสิ้นสุดการลงทะเบียนรอบใหม่, การระงับสัญญาไว้เป็นการชั่วคราวในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

จะเป็นประการใดขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงร่วมกันในมาตรการดังกล่าว รวมถึงเรื่องค่าตอบแทนตามสมควร ทั้งได้แนะนำในส่วนของการปรับปรุงสัญญาด้วยว่าควรให้สอดคล้องกับระยะเวลาของฤดูกาลใหม่ รวมถึงการปรับช่วงเวลาของตลาดซื้อขายให้สอดคล้องกับตารางการแข่งขันใหม่ด้วย ส่วนรายละเอียดระยะเวลาและช่วงที่กำหนดให้มีการเปิดตลาดซื้อขายใหม่ สมาคมและไทยลีกจะได้ประกาศให้ทราบ เป็นการทั่วไป ต่อไป

รับชมข่าวสารวงการกีฬาอีกมากมายได้ที่ rightvacuumcleaner.com 

เว็บไซต์ที่ท่านสามารถร่วมสนุกได้ทุกที่ทุกเวลา vxbet365